Oikeudenkäynnit ja sovittelumenettely

Hoidamme oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa sekä hallinnollisissa menettelyissä asiakkaan kannalta vankalla kokemuksella ja rautaisella ammattitaidolla. Oikeudenkäynteihin liittyvien kustannusten ja ajankäytön tulee olla ennakoitavia ja kohtuullisia sekä linjassa saavutettavissa olevaan lopputulokseen nähden.

Tuomioistuimessa tapahtuvaa sovittelumenettelyä varten varaudumme ennakolta miettimällä yhdessä asiakkaan kanssa, onko asiassa saavutettavissa lainkaan asiakasta tyydyttävää lopputulosta sovitteluteitse. Mikäli asia tosiasiallisesti soveltuu sovittelumenettelyyn, avustamme asiakasta myös tuomioistuinsovittelussa.

Olemme avustaneet asiakkaitamme oikeudessa mm. yritysjuridiikkaan, vahingonkorvaukseen, rakennusalaan, asunto-osakeyhtiöasioihin sekä asunto- ja kiinteistökauppariitoihin ja irtaimen kauppaan kohdistuviin riitoihin liittyen.

RIKOSOIKEUS

YRITYSJURIDIIKKA

Tutustu erityisesti PK -yrityksille suunnattuun palvelukonseptiin, jossa yritys voi ostaa juuri tarpeisiinsa ja tilanteeseensa sopivan kaistan lakimeispalveluita joko jatkuvana palveluna, tai projektikohtaisesti kiinteään kuukausihintaan.

Asianajotoimisto Lavonen Oy

Asianajaja Miia Lavonen
miia.lavonen@law1.fi
+358 40 620 7876