Ketterät menetelmät ja IT2015 -ehdot

Ketterät menetelmät juontavat juurensa ketterästä ohjelmistokehityksestä (agile software development) jolla tarkoitetaan menetelmiä, joille on yhteistä ensisijaisena vaatimuksena saavuttaa toimiva ohjelmisto suoralla viestinnällä ja nopealla muutoksiin reagoinnilla. Ohjelmistokehitys jaetaan lyhyisiin, kestoltaan rajattuihin projektin osiin (“iteraatioihin”), joita ajatellaan pieninä ohjelmistoprojekteina. Verrattuna vanhempaan nk. “vesiputousmalliin”, ketterillä menetelmillä pyritään ratkaisemaan vesiputousmallissa ilmenneet jäykkyydet ohjelmistotekniikan nopeasti muuttuvassa maailmassa, kuten projektin pitkä kesto ja joustamattomuus erityisesti muutosten suhteen.

IT2015 uudet vakioehdot ovat tulleet IT2010 -ehtojen tilalle. IT2015 Erityisehdot ketteristä menetelmistä (IT2015 EKT erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä) on laadittu käytettäväksi yleisten sopimusehtojen (YSE:n) kanssa, kun sovitaan ohjelmistojen tai niiden osien toimittamisesta ketterillä menetelmillä. Lisäksi sopimuskokonaisuuteen on hyvä ottaa mukaan ainakin hintaliite sekä salassapitosopimus. Ehdot ovat laadittu selkeiksi ja yksinkertaisiksi, joten ehtojen puitteissa on mahdollista sopia joustavasti hyvinkin tapauskohtaisista erityispiirteistä.

IT2015 ketterät menetelmät -ehdot on tarkoitettu projektimaiseen tekemiseen. Nk. “ketterä tekeminen” itsessään sovitaan sopimuksessa tai projektidokumentaatiossa (sopimuksen liitteenä). Irtisanomisaika sopimusehdoissa on verraten lyhyt, joten vesiputousmallin projekteihin ketterät menetelmät -ehdot eivät sovellu. Ehdot eivät myöskään tue jatkuvaa tuotekehitystä, eivätkä ehdot niinkään sisällä kannanottoja työtapoihin.

Koodin osalta omistusoikeudet koodiin jäävät toimittajalle, mutta asiakas saa siihen laajat käyttö- ja jatkokehitysoikeudet. Uutena piirteenä verrattuna vanhoihin IT2010 ehtoihin on mahdollisuus nimetä avainhenkilöt sekä toimittaja- että tilaajapuolelta, jolloin näiden henkilöiden vaihtaminen on säänneltyä. Sopijapuolten välille on lisäksi laadittu kuuden kuukauden rekrytointirajoitus.

Kaiken kaikkiaan IT2015 ketterät menetelmät -ehtojen yksinkertaisuus ja selkeys ovat omiaan edesauttamaan ehtojen käytettävyyttä ja auttavat ennakoimaan epäselviä tilanteita. Viitattaessa sopimuksessa IT2015 -ehtoihin tulisi laatia huolellisesti, sillä vaarana on, ettei pelkkä “viittaus IT2015 -ehtoihin” ole sellaisenaan vielä riittävä. Sopijapuolten tulee välttääkseen ongelmat ottaa esimerkiksi IT2015 EKT -ehdot osaksi sopimusta ja varmistaa, että sopijakumppani on voinut todistettavasti tutustua ehtoihin.

Blogin on kirjoittanut Law1 toimitusjohtaja, lakimies Miia Lavonen.

Kommentointi on suljettu.

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: