Yrittäjä, tiesitkö tämän välimiesmenettelystä?

Välimiesmenettelyn eli arbitraation edut voi kiteyttää pähkinänkuoressa seuraavasti: nopeus, joustavuus, ja asiantuntevuus.

Juridisen kiistan asianosaiset voivat halutessaan saattaa  riitakysymyksen asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuimen sijasta välimiesten ratkaistavaksi. Välimiesmenettely perustuu asianosaisten tekemään sopimukseen, jota kutsutaan välityssopimukseksi. Välityssopimus tulee laatia kirjallisesti. Pääsopimuksen voi myös sisältyä välityslauseke, eli sopimuskohta, joka määrittää riidanratkaisemisen välimiesmenettelyssä.

Monella yritykselle voi tulla yllätyksenä, että oikeudenkäynnin hoitamista ei ole täysin mahdollista täydellisesti ulkoistaa juristille. Oikeudenkäynti sitoo aina myös yrityksen johtohenkilökunnan resursseja. Suomessa oikeudenkäynnit tuomioistuinlaitoksissa voivat myös venyä pitkiksi. Oikeudenkäynnin lopputuloksen odotteleminen vuosikausia voi pahimmillaan lamauttaa yrityksen liiketoiminnan täysin. Välimiesmenettelyssä tuomion voi saada nopeasti, usein alle vuodessa, ja välitystuomio on pääsääntöisesti lopullinen, ts. tuomioon ei voi lähtökohtaisesti hakea muutosta toisista oikeusasteista.

Välimiesmenettely ei ole julkista. Tämä mahdollistaa osapuolille enemmän pelivaraa esimerkiksi yrityksen maineen varjelemisen ollessa tärkeä asia. Välimiesmenettelyssä on siten mahdollista saada joustavasti asia ratkaistua ilman huolta siitä, että tuomio on julkista tietoa.

Monilla yritysten harjoittamilla tuotannonaloilla on tärkeää, että riidan ratkaiseva taho on perehtynyt prosesseihin tai tekniikoihin. Yleisissä tuomioistuimissa ei ole näin, vaan tuomion saattaa antaa teknisiin asioihin täysin perehtymätön taho. Välimiesmenettelyssä on mahdollista hyödyntää asiantuntevien välimiesten erityisosaaminen, jolloin tuomiolauselma perustuu paremmin tosiasiallisiin olosuhteisiin.

Välimiesmenettelyn yksi ongelmakohta on menettelyn kalleus. Tällä hetkellä itse hakemusmaksu on alkaen 2500 euroa ja tämän lisäksi tulee suoritettavaksi välimiesoikeuden palkkio, joka riippuu mm. riidan arvosta ja välimiesten määrästä.

Viime vuosien aikana monet välimieselimet ovat lisänneet välityssääntöihinsä ehtoja pikaturvaamismenettelystä. Pikaturvaamismenettely tarkoittaa menettelyä, jossa osapuoli voi hakea vastapuolta vastaan turvaamistoimia välityslautakunnan määräämältä pikavälimieheltä silloin kun välimiesoikeutta ei ole vielä muodostettu. Suurimpana ongelmana pikaturvaamismenettelyssä on siinä annettavan ratkaisun täytäntöönpanokelvottomuus, mutta pikaturvaamismenettelylle voi olla eniten tarvetta silloin, kun tuomioistuinteitse ei pystytä tai haluta määrätä tehokasta turvaamistoimea.

Välimiesmenettely on pitkään koettu meillä ja muuallakin salamyhkäiseksi toiminnaksi. Näin ei kuitenkaan ole, vaan yrityksen ydintoimintojen jatkumisen ja resurssien tehokkaan kohdentamisen totetuttamiseksi on syytä pitää mielessä välimiesmenettely jo sopimuksentekovaiheessa.

Kommentointi on suljettu.

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: