Testamenteissäkin on paljon tiedettävää!

Oletko saanut testamentin? Tiesitkö, että sinun on annettava se tiedoksi perillisille testamentin tekijän kuoltua?

Kun perilliset ovat saaneet testamentin tiedoksi, alkaa kuuden kuukauden määräaika, jonka kuluessa perilliset voivat moittia testamenttia muun muassa sillä perusteella, että muotovaatimuksia ei ole noudatettu tai testamentin tekijän tahdonmuodostus on ollut virheellinen painostuksen tai muistisairauden johdosta. Testamentti on annettava tiedoksi perillisille todisteellisesti.

On huomattava, että vaikka testamentin tekijän perilliset olisivat jo ennestään tietoisia testamentista, ei moiteaika ala kulua, ennen kuin testamentti on annettu tiedoksi todisteellisesti jokaiselle perilliselle erikseen. Tämä onnistuu usein esimerkiksi perunkirjoitustilaisuudessa.

Jos naimisissa olleelta testamentin tekijältä ei jäänyt rintaperillisiä, olisi hänen perijänsä ilman testamenttia eloonjäänyt puoliso. Tällöin testamentti on annettava tiedoksi hänelle ja ensin kuolleen puolison toissijaisille perillisille ( isä, äiti, veli , sisar) perintökaaressa määrätyin tavoin. On huomattava, että ilman testamenttia aviopuolisolla on perintöoikeus, vaikka puolisoilla olisi ollut täysin poissulkeva avioehtosopimus. Avioehtosopimus ei vaikuta perimykseen, vaikka näin usein virheellisesti ajatellaan. Avioehtosopimuksella voidaan kylläkin nykyisen oikeuskäytännön mukaan sopia avio-oikeuden olemassaolosta kuoleman varalta, vaikka se avioeron varalta olisi suljettu pois, mutta perimykseen tämäkään määräys ei vaikuta.

Jos testamentin saajalta ei jäänyt perillisiä, on testamentti annettava tiedoksi Valtiokonttorille.

Perillisen on nostettava testamentin moitekanne kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai testamentin tiedoksi. Moiteoikeutta ei kuitenkaan ole, jos perillinen on hyväksynyt testamentin.

Testamentin tiedoksiannolle ei ole olemassa tarkkaa määräaikaa. Testamentin saajan edun mukaista on kuitenkin usein antaa testamentti tiedoksi jo pian testamentin tekijän kuoltua, kun kuolinpesän jakamisen ja varallisuuden selvittäminen muutenkin on ajankohtaista. Ehdoton takaraja tiedoksiannolle on aina kymmenen vuotta testamentin tekijän kuolemasta. Tämän jälkeen testamenttiin perustuva oikeus on pysyvästi menetetty.

Jos testamentin tekijä ei ollut Suomen kansalainen tai testamentattu omaisuus sijaitsee ulkomailla, on tämä erityinen syy ottaa yhteys lakimieheen. Tällaisissa tilanteissa voi olla, että Suomen lainsäädäntö ei tule lainkaan sovellettavaksi. Joissain maissa omasta omaisuudesta määrääminen testamentilla voi olla jopa mahdotonta tai testamentatun omaisuuden siirtyminen voi vaikuttaa testamentin tekijän ja saajan sukupuoli, uskonto tai muu seikka, jolla ei Suomessa ole merkitystä perimykseen.

Kirjoittaja on Law1:nin lakimies.

Kommentointi on suljettu.

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: